URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Richtere 21:19

19 Toen zeiden zij: Ziet, er is een feest des HEEREN te Silo, van jaar tot jaar, dat gehouden wordt tegen het noorden van het huis Gods, tegen den opgang der zon, aan den hogen weg, die opgaat van het huis Gods naar Sichem, en tegen het zuiden van Lebona.
Do Not Sell My Info (CA only)