URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Richtere 3:15

15 Toen riepen de kinderen Israels tot den HEERE, en de HEERE verwekte hun een verlosser, Ehud, den zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man, die links was. En de kinderen Israels zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, den koning der Moabieten.
Do Not Sell My Info (CA only)