URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Richtere 9:33

33 En het geschiede in den morgen, als de zon opgaat, zo maak u vroeg op, en overval deze stad; en zie, zo hij en het volk, dat met hem is, tot u uittrekken, zo doe hem, gelijk als uw hand vinden zal.
Do Not Sell My Info (CA only)