Mattheüs 9:23

23 En als Jezus in het huis des oversten kwam, en zag de pijpers en de woelende schare,