Micha 7:11

11 Ten dage als Hij uw muren zal herbouwen, te dien dage zal het besluit verre heengaan.
Do Not Sell My Info (CA only)