Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 1:14

14 Van Gad, Eljasaf, de zoon van Dehuel.