Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 1:16

16 Dezen waren de geroepenen der vergadering, de oversten der stammen hunner vaderen; zij waren de hoofden der duizenden van Israel.