Numberi 1:29

29 Waren hun getelden van den stam van Issaschar vier en vijftig duizend en vierhonderd.