Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 1:37

37 Waren hun getelden van den stam van Benjamin vijf en dertig duizend en vierhonderd.