Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 1:4

4 En met ulieden zullen zijn van elken stam een man, die een hoofdman is over het huis zijner vaderen.