Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 1:47

47 Maar de Levieten, naar den stam hunner vaderen, werden onder hen niet geteld.