Numberi 1:48

48 Want de HEERE had tot Mozes gesproken, zeggende: