Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 1:8

8 Van Issaschar, Nethaneel, de zoon van Zuar.