Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 10:18

18 Daarna toog de banier van het leger van Ruben, naar hun heiren; en over zijn heir was Elizur, de zoon van Sedeur.