Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 10:19

19 En over het heir van den stam der kinderen van Simeon was Selumiel, de zoon van Zurisaddai.