Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 10:20

20 En over het heir van den stam der kinderen van Gad was Eljasaf, de zoon van Dehuel.