Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 10:26

26 En over het heir van den stam der kinderen van Aser was Pagiel, de zoon van Ochran.