Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 10:31

31 En hij zeide: Verlaat ons toch niet; want dewijl gij weet, dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn.