Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 10:34

34 En de wolk des HEEREN was des daags over hen, als zij uit het leger verreisden.