Numberi 13:1

1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: