Numberi 13:11

11 Van de stam van Jozef, voor den stam van Manasse, Gaddi, de zoon van Susi.