Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 13:7

7 Van de stam van Issaschar, Jigeal, de zoon van Jozef.