Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 14:20

20 En de HEERE zeide: Ik heb hun vergeven naar uw woord.