Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 14:21

21 Doch zekerlijk, zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des HEEREN vervuld worden!