Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 14:32

32 Maar u aangaande, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen!