Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 14:39

39 En Mozes sprak deze woorden tot al de kinderen Israels. Toen treurde het volk zeer.