Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 14:4

4 En zij zeiden de een tot den ander: Laat ons een hoofd opwerpen, en wederkeren naar Egypte!