Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 14:5

5 Toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezichten, voor het aangezicht van de ganse gemeente der vergadering van de kinderen Israels.