Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 15:18

18 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij zult gekomen zijn in het land, waarheen Ik u inbrengen zal,