Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 15:27

27 En indien een ziel door afdwaling gezondigd zal hebben, die zal een eenjarige geit ten zondoffer offeren.