Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 15:40

40 Opdat gij gedenkt en doet al Mijn geboden, en uw God heilig zijt.