Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 15:6

6 Of voor een ram zult gij een spijsoffer bereiden, van twee tienden meelbloem, gemengd met olie, een derde deel van een hin.