Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 16:10

10 Daar Hij u, en al uw broederen, de kinderen van Levi, met u, heeft doen naderen; zoekt gij nu ook het priesterambt?