Numberi 16:21

21 Scheidt u af uit het midden van deze vergadering, en Ik zal hen als in een ogenblik verteren!