Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 16:25

25 Toen stond Mozes op, en ging tot Dathan en Abiram; en achter hem gingen de oudsten van Israel.