Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 16:31

31 En het geschiedde, als hij geeindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd;