Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 16:39

39 En Eleazar, de priester, nam de koperen wierookvaten, die de verbranden gebracht hadden, en zij rekten ze uit tot een overtreksel voor het altaar;