Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 16:45

45 Maak u op uit het midden van deze vergadering, en Ik zal hen verteren, als in een ogenblik! Toen vielen zij op hun aangezichten.