Numberi 16:48

48 En hij stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd de plaag opgehouden.