Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 17:12

12 Toen spraken de kinderen Israels tot Mozes, zeggende: Zie, wij geven den geest, wij vergaan, wij allen vergaan!