Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 18:22

22 En de kinderen Israels zullen niet meer naderen tot de tent der samenkomst, om zonde te dragen en te sterven.