Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 18:5

5 Gijlieden nu zult waarnemen de wacht des heiligdoms, en de wacht des altaars; opdat er geen verbolgenheid meer zij over de kinderen Israels.