Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 19:3

3 En gij zult die geven aan Eleazar, den priester; en hij zal haar uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten.