Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 2:1

1 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: