Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 2:20

20 En nevens hem de stam van Manasse; en Gamaliel, de zoon van Pedazur, zal de overste der zonen van Manasse zijn.