Numberi 2:21

21 Zijn heir nu, en zijn getelden waren twee en dertig duizend en tweehonderd.