Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 2:27

27 En nevens hem zal zich legeren de stam van Aser; en Pagiel, de zoon van Ochran, zal de overste der zonen van Aser zijn.