Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 2:33

33 Maar de Levieten werden niet geteld onder de zonen van Israel, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.