Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 2:5

5 En nevens zal zich legeren de stam van Issaschar; en Nethaneel, de zoon van Zuar, zal de overste der zonen van Issaschar zijn.