Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 20:13

13 Dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen Israels met den HEERE om getwist hebben; en Hij werd aan hen geheiligd.